Technische ondersteuning motor

Technische Ondersteuning Helpdesk

Doel: Het telefonisch en praktisch ondersteunen van het motor en autobedrijf bij moeilijk oplosbare storingen in de elektronische systemen van voertuigen.

Het moderne voertuig, zoals we die nu kennen, is volgestopt met elektronisch geregelde systemen. Deze systemen worden met zogenaamde datanetwerken met elkaar verbonden. CAN -bus, MOST en LIN communicatie zijn daarbij bekende begrippen. Daarnaast wordt de elektronica gekoppeld aan mechanische systemen en vormen op deze wijze meet en regelsystemen met bijbehorende elektronische en mechanische storingen. Het voertuig is een complexe machine geworden.

Ondanks dat men goed getraind is en dat men goed is uitgerust met TEXA diagnoseapparatuur en scope apparatuur, kan het voorkomen dat bepaalde storingen dusdanig gecompliceerd zijn dat men deze toch niet zelfstandig kan oplossen. Dit merken wij doordat er steeds vaker telefonisch contact met ons wordt gezocht met vragen over het meten en het zoeken naar storingen aan de elektronische meet en regelsystemen.

Om u in zo een situatie te assisteren hebben we het abonnement technische ondersteuning opgezet.

In deze ondersteuning hebben wij 2 types, te weten:

ATS > Apparatuur Technisch Support – ondersteuning op Texa apparatuur (ondersteuning tot aan de diagnose aansluiting)

VTS > Voertuig Technisch Support – ondersteuning op voertuig niveau (ondersteuning vanaf de diagnose aansluiting het voertuig in)

Beide zijn abonnementen die een looptijd van 1 jaar hebben, VTS is alleen mogelijk i.c.m. ATS.

Op de hoogte blijven van het TEXA nieuws?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!
Wij respecteren uw privacy