Disclaimer

Disclaimer

Deze website biedt algemene informatie over de producten en diensten van RTT Holding Benelux B.V. en aan haar gelieerde bedrijven. De informatie op deze website wordt door ons met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de(ze) website(s), applicatie(s) en andere producten, en op de lay-out en vormgeving hiervan, rusten bij RTT Holding Benelux B.V. en aan haar gelieerde bedrijven. Het overnemen, exploiteren of anderszins gebruiken daarvan, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RTT Holding Benelux B.V. Alle rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Algemene voorwaarden REMA TIP TOP Holding Benelux – NL

Algemene voorwaarden REMA TIP TOP Holding Benelux – UK

Texa Diagnose

Impact 57
6921 RZ  DUIVEN
Tel 0318 648222

info@texadiagnose.nl

Op de hoogte blijven van het TEXA nieuws?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!
Wij respecteren uw privacy